Crafting Happiness Network – Elisabeth, Atom & Lar

Elisabeth Viguie Culshaw – Scotland

Project or Organisation/ ชื่อโครงกา
The True Colour of the Cotinus

I am a natural dyer and a botanical printer. I live in Glasgow Scotland. I teach my techniques in the UK and overseas in person and online. I created The True Colour of the Cotinus project as an Online Global Botanical Printing project to keep people at home connected while learning a beautiful skill in time of the Covid crisis.

ฉันเป็นช่างย้อมและพิมพ์ผ้าด้วยสีธรรมชาติจากพืชพรรณ อาศัยอยู่ที่เมืองกลาสโกว์ สก็อตแลนด์  ฉันสอนเทคนิคการทำงานในสหราชอาณาจักรและประเทศอื่นๆ ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยได้ทำโครงการ The True Colour of the Cotinus ซึ่งเป็นโครงการพิมพ์ภาพพืชพรรณออนไลน์จากทั่วโลกเพื่อให้ผู้คนที่อยู่กับบ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดได้เชื่อมต่อกันและเรียนรู้ทักษะการทำงานฝีมือที่สวยงาม

Please share with us your best “Happiness” experiences through craft or your experiences on the benefits of craft and making for health and wellbeing. /กรุณาเล่าประสบการณ์ที่ท่านมีความสุขที่สุดที่คุณมีกับงานคราฟท์ หรือแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ที่คุณเห็น ว่างานคราฟท์มีส่วนในการสร้างสุขภาวะอย่างไร

My best experience of happiness through Craft is my online project The True Colour of the Cotinus. Started as an online workshop in May 2020 while the Covid crisis was locking down everyone at home it allowed participants to be connected with many from all different time zones while learning to Ecoprint blue leaves… It created a huge community of learners online sharing the same technique and resources.

ประสบการณ์ที่มีความสุขที่สุดในการทำงานฝีมือของฉันคือการทำโครงการ The True Colour of the Cotinus ที่เริ่มทำเวิร์คช็อปในเดือนพฤษภาคม 2020 ในระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ทำให้ผู้คนต้องอยู่กับบ้าน และทำให้ผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกสามารถมีกิจกรรมร่วมกันได้ในการทำงานพิมพ์ใบไม้สีฟ้า Ecoprint blue leaves โครงการนี้ได้สร้างชุมชนออนไลน์ขนาดใหญ่ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในการแบ่งปันประสบการณ์และเทคนิคของพวกเขา

Atom Wichinun Singnoi – Thailand วิชินันท์  สิงห์น้อย  (อะตอม)

Project or Organisation/ ชื่อโครงกา
Phrao Proud Craft ชื่อโครงการหรือองค์กรของท่าน

ชื่ออะตอมค่ะ บ้านเกิดอยู่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ซึ่งคือที่มาของชื่อแบรนด์ พร้าวพราว จุดเริ่มต้นคือเพื่อทำการตลาดให้สินค้าชุมชน และได้เริ่มนำวัตถุดิบที่มีอยู่รอบตัวมาใช้ในการย้อมผ้าเพื่อทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ปัจจุบันได้นำงานคราฟท์มาทำเป็นกิจกรรมง่ายๆ ให้กับเด็กหรือคนที่สนใจ โดยนำไปออกบูธ ร่วมกับการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์ในจังหวัดน่าน (Nan Creative Space)

My name is Atom. My hometown is Phrao District, Chiang Mai Province, which is the origin of the brand name Phrao Phrao. The starting point is I want to do marketing for products from my community. I began my work by using raw materials in my environment for dyeing fabrics to make various products. Currently, I adapted crafting into a simple activity for children or people who are interested. We’re organizing temporary stall together with Nan Creative Space in Nan Province.

Please share with us your best “Happiness” experiences through craft or your experiences on the benefits of craft and making for health and wellbeing. /กรุณาเล่าประสบการณ์ที่ท่านมีความสุขที่สุดที่คุณมีกับงานคราฟท์ หรือแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ที่คุณเห็น ว่างานคราฟท์มีส่วนในการสร้างสุขภาวะอย่างไร

ความสุขในการทำงานคราฟท์ส่วนใหญ่จะมาจาการได้ทำกิจกรรมหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น เพราะเวลาทำงานคนเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นมักจะเป็นสมาธิมากกว่า (จริงๆ สมาธิที่เกิดอาจเป็นสุขภาวะอย่างหนึ่งก็ได้) การได้ทำกิจกรรมกับเด็กๆ เช่นสอนเขาถักเชือก สอนทำสี หรือการพิมพ์ผ้า เรารู้สึกมีความสุขกับการได้เห็นเขาสนุกกับสิ่งที่เราจัดกิจกรรมให้

Most of the joy from crafting comes from doing our activities or interacting with other people. Because when we are working alone, what happens tends to be more concentrated (in fact, the resulting concentration may be a state of happiness). I am happy to see the children enjoying our activities such as teach them how to weave rope and to color or print fabrics.

Lar MacGregor – Scotland

I live in the Scottish Highlands and I walk and make, to find happiness. It’s a slow process; a deep time reimagining of the origins of responsibility, in the protection of people and place. Using scrapped copper, found plastic, wood and stone as a 3D storyboard, I connect to the historical references of lost and found alike, and the trail of humanity in my footprints.  

ฉันอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงในสก็อตแลนด์  ฉันมักจะเดินและทำสิ่งต่างๆเพื่อค้นหาความสุข เป็นกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างช้าๆ เป็นห้วงเวลาอันล้ำลึกที่ทำให้หวนคิดถึงต้นกำเนิดของความรับผิดชอบในการปกป้องผู้คนและสถานที่ ฉันเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์ที่ในบางช่วงเหมือนกับขาดหายไปและค้นหาร่องรอยของมนุษยชาติด้วยการใช้เศษทองแดง พลาสติก ไม้ และหินเป็นเหมือนกระดานเล่าเรื่องราวในรูปแบบ 3 มิติ 

Please share with us your best “Happiness” experiences through craft or your experiences on the benefits of craft and making for health and wellbeing. /กรุณาเล่าประสบการณ์ที่ท่านมีความสุขที่สุดที่คุณมีกับงานคราฟท์ หรือแบ่งปันมุมมองจากประสบการณ์ที่คุณเห็น ว่างานคราฟท์มีส่วนในการสร้างสุขภาวะอย่างไร

I work for the Exhibitions Unit with the Inverness Museum & Art Gallery, but I also teach Journaling for Wellbeing for the Workers Educational Association. During a recent Zoom workshop, a participant stayed on after the session. I had first met her when she accompanied her sister-in-law to one of the WEA courses that I ran, in early 2020. (She had supported her with her dementia.) She wanted to tell me that even though the dementia had progressed, her sister-in-law was still happily talking, about the course she attended. This is the power of crafting happiness! ฉันทำงานให้กับฝ่ายจัดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ Inverness และยังสอนวิชาวารสารศาสตร์เพื่อสุขภาวะให้กับสมาคมการศึกษาของแรงงาน ในระหว่างการประชุมเชิงปฏิบัติการ(ของ Crafting Happiness) ล่าสุด ฉันได้พบผู้เข้าร่วมงานที่ยังคงอยู่ต่อหลังจากจบการประชุมท่านหนึ่ง ฉันพบเธอครั้งแรกเมื่อเธอพาพี่สะใภ้ของเธอไปเรียนหลักสูตร WEA ที่ฉันดำเนินการเมื่อต้นปี 2020 (เธอช่วยเหลือพี่สะใภ้ที่มีภาวะสมองเสื่อม) เธอต้องการบอกฉันว่าแม้ว่าโรคสมองเสื่อมจะดำเนินต่อไป